Transport kiperima

Transport rasutog tereta

Prevoz rasutog tereta (transport rinfuzne robe) obavljamo kiperima. Za organizaciju prevoza rasutog tereta najbitnije informacije su ukupna težina robe i zapremina rasutog tereta.

Prikolice za rasuti teret su obično zapreminskog kapaciteta utovara od 10m³ do 40m³.

Kada Vam je god potreban transport kiperima možemo Vam ponuditi rešenje. Prevoz kiperima organizujemo uspešno u domaćem i medjunarodnom transportu.

USLUGE

BRZ TRANSPORT U KONTROLISANIM TEMPERATURNIM USLOVIMA

TRANSPORT LEKOVA I FARMACEUTSKIH PROIZVODA

ŠPEDICIJA I SKLADIŠTENJE

Tim za planiranje: +381 69 369 03 56

Tim za planiranje: +381 69 369 03 56

© PURELOGISTICS 2021