Mi nudimo

Sveobuhvatnu uslugu

BRZ TRANSPORT ROBE RAZLIČITOG GABARITA PRI KONTROLISANIM TEMPERATURNIM USLOVIMA

TRANSPORT LEKOVA I DRUGOG MEDICINSKOG MATERIJALA

ŠPEDICIJA I SKLADIŠTENJE ROBE

BRZ TRANSPORT ROBE RAZLIČITOG GABARITA PRI KONTROLISANIM TEMPERATURNIM USLOVIMA

TRANSPORT LEKOVA I DRUGOG MEDICINSKOG MATERIJALA

ŠPEDICIJA I SKLADIŠTENJE ROBE

Tim za planiranje: +381 69 369 03 56

Tim za planiranje: +381 69 369 03 56

© PURELOGISTICS 2021